Oferta

Zasadniczy proces projektowy składa się z trzech etapów:


Etap 1


•    Spotkanie z Klientem, w trakcie którego określone zostają wytyczne dotyczące projektu, oczekiwania, wymagania, preferencje a także budżet jaki może zostać przeznaczony na jego realizację.

•    Ustalony zostaje orientacyjny harmonogram spotkań i zasady współpracy. Podczas rozmowy i wizji lokalnej projektowanego obiektu, ewentualnie prezentacji wnętrz wybranych realizacji, określone zostają potrzeby funkcjonalne i oczekiwania stylistyczne inwestora.


Etap 2


•    Prace projektowe, w wyniku których przygotowane zostają 2-3 warianty rozwiązania układu funkcjonalnego wnętrza (układ ścian działowych, podział funkcjonalny, lokalizacja mebli, układ kuchni i łazienek). Efekty pracy zostają zaprezentowane Klientowi drogą internetową lub, na życzenie Klienta, podczas osobistego spotkania.
Na tym etapie prace odbywają się na płaskim rzucie pomieszczeń. W początkowej fazie projektu nie jest istotny wybór  konkretnych materiałów czy kolorystyki. Ważna jest idea oraz funkcjonalność przedstawionych rozwiązań.


•    Szczegółowe prace projektowe nad wybraną z Klientem wersją projektu; prace nad koncepcją stylistyczną wnętrza z uwzględnieniem kolorystyki, elementów stałych i ruchomych wyposażenia wnętrza, określenie materiałów wykończeniowych.

•    Przygotowanie materiałów dla Inwestora w postaci plików z wizualizacjami oraz szczegółowych opisów, wraz ze wskazaniem konkretnych elementów wyposażenia i materiałów, mających kluczowe znaczenie dla całości aranżacji.

•    Wprowadzenie zmian i poprawek zgodnych z życzeniem Klienta - na tym etapie prace postępują aż do pełnej akceptacji, bez względu na ilość zmian czy sugerowanych modyfikacji.


Etap 3


Opracowanie wykonawcze projektu wnętrz:
•    rzuty wnętrza z opisem najważniejszych elementów aranżacji
•    charakterystyczne przekroje wnętrza
•    rzuty i opisy elementów zabudowy gipsowo - kartonowej pionowej i poziomej /sufity podwieszane, ścianki, zabudowy dekoracyjne/
•    rozmieszczenie punktów świetlnych
•    rozmieszczenie przyłączy i elementów hydraulicznych
•    rozrys montażowy łazienek z kładami ścian - opisy, wskazówki dla ekip wykonawczych
•    rozrys zabudowy kuchennej, zabudowy szaf, mebli projektowanych na zamówienie
•    końcowe wizualizacje wnętrza na płycie CD
•    pełny wykaz i opis zastosowanych materiałów, niezbędnych do realizacji projektu


Etap 4 /opcjonalnie/


Nadzór nad realizacją inwestycji, wyceniany indywidualnie w zależności od miejsca inwestycji i oczekiwań Klienta
•    spotkanie z ekipą wykonawczą w chwili przystąpienia do pracy
•    sprawdzanie  zgodności wykonywanych prac z projektem w momencie trwania kluczowych etapów
•    stały kontakt telefoniczny i mailowy z inwestorem i ekipą wykonawczą
•    pomoc w zakupach elementów wykończeniowych i wyposażenia
Ustalenia w zakresie nadzoru są indywidualne dla każdego z projektów.


E-PROJEKT:


Klientom zamieszkałym poza obszarem działalności firmy proponuję skorzystanie z wykonania projektu drogą internetową.  Poszczególne etapy współpracy nie różnią się zasadniczo od projektu realizowanego tradycyjnie. Wszelkie ustalenia odbywają się drogą mailową i telefoniczną a warunkiem przystąpienia do pracy jest otrzymanie od Klienta zwymiarowanego rzutu pomieszczeń oraz kilku fotografii obiektu w stanie, w jakim znajduje się w chwili przystąpienia do prac a także stały kontakt z projektantem, pozwalający na płynną pracę.
E-projekt jest rozwiązaniem nieco tańszym, gdyż nie wymaga wizyt na budowie, spotkań oraz inwentaryzacji wnętrza przez projektanta.